Viron verotus 2023

Tulovero
Fyysisen henkilön tulovero 20%
Yhtiön tulovero voitosta - puuttuu
Yhtiön tulovero osingoista 20/80 tai 14/86
Fyysisen henkilön veroton kuukausitulo (anomuksesta) 654€

Sosiaalimaksu ja työttömyysvakuutus
Sosiaalimaksun määrä on 33%
Kuukausimäärää vastaava työnantajan vähimmäissosiaalimaksuvelvollisuus (kuukaudessa) 215,85€
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (päättyy eläkeiän alkamista seuraavana kuukautena) 1,6%
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,8%
Eläkekertymämaksu (vapaaehtoisille ja liittymisvelvollisille) 2%
Minimikuukausipalkka täystyöajasta 725€

Korvaukset ja erityisedut
Ulkomaanpäivärahan veroton rajamäärä 50€ tai 32€
Oman auton veroton kilometrikorvaus kuukaudessa (ajopäiväkirjan pito) jokaisen korvausta maksavan työnantajan osalta 0,3€/kilometri ja enintään 335€
Virka-auton käyttöedun arvo kuukaudessa (ajopäiväkirjan pito) 0,3€/km, enintään 335€

Arvonlisävero
Arvonlisäveron suuruudet: 20% (enimmäkseen), 9%, 0% ja veroton   
Arvonlisäverovelvolliseksi täytyy rekisteröityä mikäli vuosiliikevaihto on 40 000€
Rajoitetusti arvonlisäverovelvolliseksi tulee rekisteröityä, kun tavaraa myydään yhtiön ulkopuolelle 10 000€ arvosta.
Rekisteröinnin raja-arvo on etämyynnissä 10 000€

Viron verolait
Täältä sivulta löydät englanninkielisiä käännöksiä:
https://www.riigiteataja.ee/en/